10 cheltuieli nedeductibile -valabil 2016

Potrivit prevederilor noului cod fiscal, nu sunt deductibile urmatoarele cheltuieli:
 
1. cheltuielile proprii ale contribuabilului cu impozitul pe profit datorat;
 
2. dobânzile/majorările de întârziere, amenzile, confiscările şi penalităţile, datorate către autorităţile române/străine, potrivit prevederilor legale, cu excepţia celor aferente contractelor încheiate cu aceste autorităţi;
 
3. cheltuielile privind bunurile de natura stocurilor sau a mijloacelor fixe amortizabile constatate lipsă din gestiune ori degradate, neimputabile, precum şi taxa pe valoarea adăugată aferentă.
Totusi, in anumite conditii(in oricare din cele mentionate mai jos), aceste cheltuieli sunt deductibile:
· au fost distruse ca urmare a unor calamităţi naturale sau a altor cauze de forţă majoră, în condiţiile stabilite prin norme;
· au fost încheiate contracte de asigurare;
· au fost degradate calitativ şi se face dovada distrugerii;
· au termen de valabilitate/expirare depăşit, potrivit legii;
 
4. cheltuielile făcute în favoarea acţionarilor sau asociaţilor, altele decât cele generate de plăţi pentru bunurile livrate sau serviciile prestate contribuabilului, la preţul de piaţă pentru aceste bunuri sau servicii (se includ aici: ) bunurile, mărfurile şi serviciile acordate acţionarilor sau asociaţilor, precum şi lucrările executate în favoarea acestora;cheltuielile cu chiria şi întreţinerea spaţiilor puse la dispoziţie acestora);
 
5. cheltuielile cu serviciile de management, consultanţă, asistenţă sau alte servicii, prestate de o persoană situată într-un stat cu care România nu are încheiat un instrument juridic în baza căruia să se realizeze schimbul de informaţii. Aceste prevederi se aplică numai în situaţia în care cheltuielile sunt efectuate ca urmare a unor tranzacţii calificate ca fiind artificiale;
 
6. cheltuielile aferente veniturilor neimpozabile;
 
7. cheltuielile cu primele de asigurare care nu privesc activele şi riscurile asociate activităţii contribuabilului;
 
8. pierderile înregistrate la scoaterea din evidenţă a creanţelor, pentru partea neacoperită de provizion;
 
9. cheltuielile înregistrate în evidenţa contabilă, care au la bază un document emis de un contribuabil declarat inactiv;
 
10. cheltuielile din reevaluarea imobilizărilor necorporale/mijloacelor fixe, în cazul în care, ca urmare a efectuării unei reevaluări efectuate potrivit reglementărilor contabile aplicabile, se înregistrează o descreştere a valorii acestora.

Contacteaza-ne acum pentru o oferta gratuita!

linie
Email iconDespre noi

Finlex Consulting este o firma de contabilitate, evidenta contabila si servicii de consultanta pentru management si afaceri.

Ne adreseam in principal: Intreprinderilor mici si mijlocii (IMM-urilor); persoanelor fizice autorizate si intreprinderilor individuale.

Venim in sprijinul acestor nevoi ale dumneavoastra prin servicii profesionale de contabilitate la tarife competitive.

Avantajele colaborarii cu noi

AvantajeClientii nostrii sunt acoperiti de raspunderea contractuala

AvantajeCosturile serviciilor contabile pot fi cu pana la 70% mai mici ...

AvantajeVeti putea lua decizii corecte pe baza rapoartelor primite in timp real

Vezi lista completa cu avantajele si beneficiile