NOUA PROCEDURA DE INSCRIERE IN REGISTRUL OPERATORILOR INTRACOMUNITARI

Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr.727/2016 pentru aprobarea Procedurii de organizare si functionare a Registrului operatorilor intracomunitari a fost publicat in Monitorul Oficial nr. 150 din 26 februarie 2016 si a intrat in vigoare cu data publicarii.
 
Odata cu OpANAF 727/2016 se modifica procedura de inscriere in Registrul Operatorilor Intracomunitari (ROI) si se actualizeaza totodata continutul si modelul formularului 095 "Cerere de inscriere in Registrul Operatorilor Intracomunitari".
 
Prin urmare, potrivit noilor reglementari, sunt supuse inregistrarii in Registrul Operatorilor Intracomunitari, inainte de a efectua astfel de tranzactii, persoanele inregistrate in scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal cand efectueaza achizitii sau livrari intracomunitare de bunuri sau cand efectueaza prestari sau achizitii de servicii cu parteneri din alte state membre.
Se vor inregistra in Registrul Operatorilor Intracomunitari si persoanele neinregistrate in scopuri de TVA ce detin un cod special de TVA obtinut in temeiul art. 317 din Codul fiscal.
 
In aceasta categorie regasim persoanele neinregistrate in scopuri de TVA care achizitioneaza servicii intracomunitare sau presteaza servicii intracomunitare la care beneficiarii sunt obligati la plata TVA in tara de origine respectiv persoanele impozabile scutite de TVA ce au depasit intr-un an plafonul achizitiilor intracomunitare scutite de TVA de 10.000 euro reprezentand suma de 34.000 lei la cursul de la data aderarii.
Potrivit dispozitiilor in vigoare, pentru inscrierea in Registrul Operatorilor Intracomunitari trebuie depuse urmatoarele documente:
  • formular 095 "Cerere de inregistrare in Registrul Operatorilor Intracomunitari";
  • certificat de cazier judiciar pentru toti administratorii in cazul societatilor pe actiuni;
  • certificate de cazier judiciar pentru administrator si pentru asociatii ce detin mai mult de 5% din partile sociale in cazul celorlalte forme de societate.
Contribuabilii care solicita inregistrarea in scopuri de TVA conform art. 316 sau 317 din Codul fiscal si care intentioneaza sa efectueze una sau mai multe operatiuni intracomunitare de natura celor prevazute la art. 329 alin. (1) din Codul fiscal trebuie sa solicite inscrierea in Registrul operatorilor intracomunitari odata cu solicitarea inregistrarii in scopuri de TVA.
 
Asa cum este mentionat anterior, in vederea inscrierii in Registrul operatorilor intracomunitari contribuabilii trebuie sa depuna la organul fiscal competent formularul (095) "Cerere de inregistrare in/radiere din Registrul operatorilor intracomunitari".
In situatia in care se solicita inregistrarea in Registrul operatorilor intracomunitari a unei societati reglementate de Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cererea de inregistrare prevazuta se depune insotita de urmatoarele documente:
- certificatele de cazier judiciar eliberate de autoritatile competente din Romania ale administratorilor, in cazul societatilor pe actiuni, inclusiv al celor in comandita pe actiuni;
- certificatele de cazier judiciar eliberate de autoritatile competente din Romania ale administratorilor si ale asociatilor care detin minimum 5% din capitalul social al societatii,
Compartimentul de specialitate verifica in Registrul comertului electronic (RECOM) indeplinirea conditiei de prezentare a certificatului de cazier judiciar, in functie de repartizarea capitalului social intre asociati, valabila la data depunerii cererii.
 
Contribuabilii care solicita inscrierea in Registrul operatorilor intracomunitari de la data inregistrarii in scopuri de TVA trebuie sa depuna la organul fiscal competent cererea prevazuta la pct. 2 odata cu formularul (098) "Cerere de inregistrare in scopuri de TVA, conform art. 316 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal" sau, dupa caz, cu declaratiile de inregistrare fiscala/de mentiuni prin care se solicita inregistrarea in scopuri de TVA, conform art. 316 sau 317 din Codul fiscal.
Organul fiscal analizeaza informatiile cuprinse in cerere si in documentatia prezentata si verifica caracterul complet si corectitudinea acestora. De asemenea, verifica daca certificatul de cazier judiciar a fost eliberat in vederea inregistrarii in Registrul operatorilor intracomunitari, conform art. 11 alin. (3) din Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
 
Organul fiscal analizeaza si dispune aprobarea sau respingerea cererii de inregistrare in Registrul operatorilor intracomunitari odata cu aprobarea ori respingerea cererii de inregistrare in scopuri de TVA.
Inregistrarea in Registrul operatorilor intracomunitari produce efecte incepand cu data comunicarii deciziei privind inscrierea in Registrul operatorilor intracomunitari, potrivit art. 48 din Codul de procedura fiscala.
In cazul persoanelor impozabile pentru care legea prevede ca inregistrarea in scopuri de TVA potrivit art. 316 din Codul fiscal devine valabila incepand cu data de 1 a lunii urmatoare depunerii cererii de inregistrare, inscrierea in Registrul operatorilor intracomunitari se opereaza cu data comunicarii deciziei, dar nu inainte de data inregistrarii in scopuri de TVA.
 
De la data inscrierii in Registrul operatorilor intracomunitari, contribuabilii au cod valabil de TVA pentru operatiunile intracomunitare prevazute la art. 329 alin. (1) din Codul fiscal.
 
Este important de reamintit si faptul ca modificarea structurii actionarilor sau asociatilor cu mai mult de 5% din capitalul social se aduce la cunostinta organului fiscal pentru verificarea inscrierii in Registrul Operatorilor Intracomunitari in termen de 30 zile de la aparitia modificarii.
Invalidarea codului de TVA din oficiu de catre autoritatea fiscala conduce la radierea din Registrul Operatorilor Intracomunitari.
Procedura adoptata prin OpANAF nr. 727/2016 cuprinde si o sectiune de anulare a inregistrarii din Registrul Operatorilor Intracomunitari la cererea persoanei impozabile.
Procedura este simplificata pentru persoanele ce nu sunt societati, acestea inscriindu-se in Registrul Operatorilor Intracomunitari numai in baza formularului 095".

Contacteaza-ne acum pentru o oferta gratuita!

linie
Email iconDespre noi

Finlex Consulting este o firma de contabilitate, evidenta contabila si servicii de consultanta pentru management si afaceri.

Ne adreseam in principal: Intreprinderilor mici si mijlocii (IMM-urilor); persoanelor fizice autorizate si intreprinderilor individuale.

Venim in sprijinul acestor nevoi ale dumneavoastra prin servicii profesionale de contabilitate la tarife competitive.

Avantajele colaborarii cu noi

AvantajeClientii nostrii sunt acoperiti de raspunderea contractuala

AvantajeCosturile serviciilor contabile pot fi cu pana la 70% mai mici ...

AvantajeVeti putea lua decizii corecte pe baza rapoartelor primite in timp real

Vezi lista completa cu avantajele si beneficiile