Procedura de autorizare a comercializarii tutunului brut/partial prelucrat -O 1510/2016

  • Autorizarea activităţii de comercializare a tutunului brut şi/sau a tutunului parţial prelucrat se efectuează la cererea contribuabililor interesaţi, prin depunerea formularului “Cerere de autorizare ca operator economiccomerciant de tutun brut şi/sau tutun parţial prelucrat“.
  • Cererea, însoţită de documentele menţionate la pct. 12 din aceasta, se depune la biroul vamal de interior/biroul vamal de frontieră în raza căruia îşi are sediul social contribuabilul solicitant ori, după caz, la Serviciul autorizări din cadrul Direcţiei Generale a Vămilor, pentru operatorii economici mari contribuabili, denumite în continuare autoritate vamală teritorială, se analizează şi se soluţionează de către compartimentul specializat de autorizare în termen de 30 de zile de la primirea documentaţiei complete.
  • La primirea cererii, se verifică toate informaţiile furnizate în cerere, precum şi pe cele rezultate din documentaţia depusă.
  • În măsura în care consideră necesar, autoritatea vamală teritorială, în soluţionarea cererii, poate solicita contribuabilului furnizarea de informaţii şi înscrisuri suplimentare sau poate efectua constatări la faţa locului, potrivit prevederilor art. 65 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
  • Concluziile analizelor şi/sau verificărilor întreprinse se vor consemna într-un referat care stă la baza emiterii autorizaţiei sau a deciziei de respingere a cererii.În cazul aprobării cererii, autoritatea vamală teritorială va emite autorizaţia,  în două exemplare, dintre care un exemplar pentru contribuabil, iar al doilea exemplar este păstrat în evidenţa emitentului. Pentru referatele aprobate în perioada 1-15 a lunii, autorizaţiile vor fi valabile începând cu data de 16 a lunii, iar pentru referatele aprobate în perioada 16 – sfârşitul lunii, autorizaţiile vor fi valabile începând cu data de 1 a lunii următoare.
  • În situaţia în care cererea nu este aprobată, autoritatea vamală teritorială va emite o decizie de respingere, în care se vor menţiona motivele de fapt şi de drept pentru care nu s-a efectuat înregistrarea activităţii de comercializare de tutun brut şi/sau tutun parţial prelucrat şi nu s-a eliberat autorizaţia. Decizia constituie act administrativ-fiscal şi va conţine elementele prevăzute de art. 46 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
  • Contribuabilul are dreptul să efectueze activitatea care face obiectul autorizaţiei de la data la care aceasta devine valabilă, astfel cum este prevăzută în autorizaţie.

Contacteaza-ne acum pentru o oferta gratuita!

linie
Email iconDespre noi

Finlex Consulting este o firma de contabilitate, evidenta contabila si servicii de consultanta pentru management si afaceri.

Ne adreseam in principal: Intreprinderilor mici si mijlocii (IMM-urilor); persoanelor fizice autorizate si intreprinderilor individuale.

Venim in sprijinul acestor nevoi ale dumneavoastra prin servicii profesionale de contabilitate la tarife competitive.

Avantajele colaborarii cu noi

AvantajeClientii nostrii sunt acoperiti de raspunderea contractuala

AvantajeCosturile serviciilor contabile pot fi cu pana la 70% mai mici ...

AvantajeVeti putea lua decizii corecte pe baza rapoartelor primite in timp real

Vezi lista completa cu avantajele si beneficiile