Servicii de contabilitate financiara si de gestiune

Contabilitate financiara si de gestiuneContabilitatea financiara presupune, in ansamblu, o prezentare fidela a patrimoniului, a situatiei financiare si a rezultatului exercitiului. Aceasta prezentare se realizeaza prin intermediul documentelor de sinteza.

Contabilitatea financiara are rolul de a furniza informatii necesare in elaborarea deciziilor economice. Pe langa aceasta utilizare interna, informatia contabila financiara  este destinata utilizatorilor externi( bancheri, angajati, furnizori etc.)

Contabilitatea de gestiune  are rolul de a furniza un ansamblu de informatii contabile care este prelucrat si analizat in scopuri interne.
Astfel, contabilitatea de gestiune urmareste in detaliu activitatea de gestiune interna a unitatiii (costul de productie, costul de transfer, costul de vanzare ) pentru a putea lua cele mai rationale si optime decizii.

Contabilitatea financiara si de gestiune presupune:

1. Calculul impozitului pe profit sau a impozitului pe veniturile microintreprinderii, dupa caz, intocmirea si depunerea declaratiilor in termenele legale;

2. Calculul impozitului pe dividende, intocmirea si depunerea declaratiilor privind impozitul pe dividende;

3. Calculul impozitului pe veniturile persoanelor fizice si juridice nerezidente;

4. Intocmirea decontului de TVA si depunerea acestuia in termenele legale;

5. Consolidarea balantelor de verificare pentru grupuri de societãti si transpunerea lor în bilant;

6. Intocmirea altor situatii sau rapoarte cerute de legislatia in vigoare;

7. Intocmirea de raportari contabile externe, daca specificul activitatii o impune catre parteneri, furnizori sau clienti externi;

8. Lucrari specifice pentru participarea la licitatii publice de oferte;

9. Informarea periodica a conducerii asupra situatiei economico-financiare a societatii;

10. Informarea permanenta si in timp util a conducerii societatii privind reglementarile din domeniul fiscal si financiar-contabil;

11. Informari periodice privind schimbarile legislatiei fiscale privitoare la activitatea beneficiarului;

12. Participarea cu ocazia verificarii contabilitatii de catre organele abilitate prin lege de a efectua controale financiare si fiscale;

13. Intocmirea de dosare credite, dosare leasing;

14. Obtinerea certificate fiscale, certificate constatatoare;

15. Efectuarea de punctaje cu administratia financiara;

16. Evidenta global-valorica, cantitativ-valorica, dupa caz, si intocmirea balantei analitice a stocurilor;

17. Elaborarea balantei de verificare si a balantelor analitice;

18. Intocmirea jurnalelor contabile prevazute de lege: Registrul Jurnal, Registrul Inventar, Registrul Cartea Mare;

19. Evidenta analitica si sintetica clienti, furnizori;

20. Evidenta mijloace fixe, calculul amortizarii.

Contacteaza-ne acum pentru o oferta gratuita!

linie
Email iconDespre noi

Finlex Consulting este o firma de contabilitate, evidenta contabila si servicii de consultanta pentru management si afaceri.

Ne adreseam in principal: Intreprinderilor mici si mijlocii (IMM-urilor); persoanelor fizice autorizate si intreprinderilor individuale.

Venim in sprijinul acestor nevoi ale dumneavoastra prin servicii profesionale de contabilitate la tarife competitive.

Avantajele colaborarii cu noi

AvantajeClientii nostrii sunt acoperiti de raspunderea contractuala

AvantajeCosturile serviciilor contabile pot fi cu pana la 70% mai mici ...

AvantajeVeti putea lua decizii corecte pe baza rapoartelor primite in timp real

Vezi lista completa cu avantajele si beneficiile